ประชุมมอบนโยบาย

การประชุมมอบนโยบายข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งวารประจำปี 2561 ในวันที่ 1 เมษายน 2561

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *