พิธีรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา

ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพร้อมพินิจ ชั้น 15 อาคาร 1 ตร.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *