พิธีมอบเกียรติบัตร ประมงผิดกฎหมาย

พิธีมอบเกียรติบัตรของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พร้อมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ

จากการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย วันพุธที่ 1 พฤษาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *