การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพการทำงานของท่าเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ ณ จว.ภูเก็ต วันที่ 5-7 มิถุนายน 2562

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *