สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกรมประมงเปิดปฏิบัติการพิเศษจับกุมประมงผิดกฎหมายสอดรับจุดยืนอาเซียน