ผบช.กมค. มอบนโยบายข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกฎหมายและคดี วันที่ 16 ธ.ค. 2562 ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 ตร.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *