ผบช.กมค. มอบนโยบายข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกฎหมายและคดี วันที่ 16 ธ.ค.62 ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 ตร

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *