กมค. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (CIO) ตร. ครั้งที่ 2/2563

(7 เม.ย.63) เวลา 10.00 น.

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ 2/2563 โดยมี พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง ผบก.อก.บช.ส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 8 ตร.
โดยมี พ.ต.อ.ปรีดา คงจัด เป็นตัวแทน กมค. ในการร่วมประชุมครั้งนี้