มิวสิควีดิโอเพลงต้านโควิด-๑๙ จัดทำโดย ตร.

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดที่มีความรุนแรง
และส่งผลกระทบกิจกรรมต่างๆ ภายในประเทศ

ตร. จึงได้ดำเนินการจัดทำมิวสิควีดิโอเพลงต้านโควิด-๑๙ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด-19 ซึ่งมีเนื้อหาแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ไม่ให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก โดยสามารถดาวน์โหลด มิวสิควีดิโอเพลงต้านโควิด-๑๙ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลด
https://bit.ly/2Xx7boq
(.mp4)

===========

YOUTUBE
เพลงฉ่อยร่วมใจต้านภัย COVID-19 – ร.ต.อ.หญิงนิสากร จิตถนอม
https://www.youtube.com/watch?v=_7p5Yv7Fp_c

คิดถึงจัง
https://www.youtube.com/watch?v=RJ2XvL0opqU

ตำรวจของประชาชน – ร.ต.ท.ณัฐดิษฐ์ พิภพธราสิทธิ์,ส.ต.ท.หญิง ลลิตา ศรีผุดผ่อง
https://www.youtube.com/watch?v=DapdtXIp3jg

ทั่วไทยร่วมใจสู้ภัย Covid 19 (เมดเลย์ 4 ภาค)
https://www.youtube.com/watch?v=8wZ4be8lUyI

ลอง – ด.ต.หญิง กนกภรณ์ กิจประสพโชค
https://www.youtube.com/watch?v=4aQp3YldfZE

ลำเพลินอยู่เฮือนหยุดเชื้อเพื่อชาติ – ส.ต.ท.หญิง อนุสรา ดีชัยชนะ
https://www.youtube.com/watch?v=3e9Po0jKfjg

เจ้าโควิดตัวฮ้าย -ด.ต.ฐากร จะนะพรม
https://www.youtube.com/watch?v=QgTJ2vg-Ajw

ปลุกใจศรัทธา ป้องกันโควิด – พ.ต.อ.มนู โห้ไทย
https://www.youtube.com/watch?v=34-ZeTHQDVk

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *