กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานกฎหมายและคดี ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลสร้างจิตเสียสละ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สภากาชาดไทย

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *