ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.สมชาย พัชรอินโต

ผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี

รองผู้บัญชาการ

พล.ต.ต.ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์

รอง ผบช.กมค.

พล.ต.ต.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ

รอง ผบช.กมค.


พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ สุริวงศ์

รอง ผบช.กมค.

พล.ต.ต.สมเกียรติ วัฒนพรมงคล

รอง ผบช.กมค.

ผู้บังคับการ หน่วยงานในสังกัด

พล.ต.ต.สุกิจ โตตาบ

ผบก.กม.

พล.ต.ต.คมกฤษ ไวสืบข่าว

ผบก.คด.

พล.ต.ต.มนัส ศิกษมัต

ผบก.คพ.

พล.ต.ต.สมชาย พึ่งแย้ม

ผบก.สบส.