ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ

ผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี

รองผู้บัญชาการ

พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย

รอง ผบช.กมค.

พล.ต.ต.นิธิพัฒน์ พัฒนถาบุตร

รอง ผบช.กมค.


พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา

รอง ผบช.กมค.

พล.ต.ต.ฉลองเกียรติ โรจน์ปัญญาคุปต์

รอง ผบช.กมค.

ผู้บังคับการ หน่วยงานในสังกัด

พล.ต.ต.ศิริวรรณ สุริยะฉาย

ผบก.กม.

พล.ต.ต.มนัส ศิกษมัต

ผบก.คด.

พล.ต.ต.สมชาย พึ่งแย้ม

ผบก.คพ.

พล.ต.ต.บุญญสิทธิ์ ว่องไว

ผบก.สบส.

รองผู้บังคับการ (หัวหน้าหน่วย)

พ.ต.อ.นพพร ศุภพัฒน์

รอง ผบก.อฎ.