ติดต่อ-สอบถาม

ชั้น 15 อาคาร 1 สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทร 0-2205-3577-8 แฟกซ์ 0-2251-8959

Email : [email protected]