ประกาศสำนักงานกฏหมายและคดีเรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *