เกี่ยวกับ กมค.

ผู้บังคับบัญชา

ติดต่อ-สอบถาม

พล.ต.ท.สมชาย พัชรอินโต
ผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง – ระเบียบที่เกี่ยวข้อง