ผู้บัญชาการหน่วย

 

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ
ผบช.กมค.

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

 

“เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอย่างมืออาชีพ”

 

สำนักงานกฎหมายและคดี มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและระบบงานด้านกฎหมาย และการสอบสวนคดีอาญาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานวิชาชีพกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อความเชื่อมั่นและศรัทธา

 

 

 

 

 

รู้จัก 3 นาที กับ กมค.

 

 

 

 

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์